Tävlingsregler

Välkomna till

Blekinge Havsöringsfestival

Tävlingsregler 2017

ÅRETS TÄVLING HAR ETT HELT NYTT UPPLÄGG OCH DÄRFÖR HELT NYA REGLER.

 

DET NYA ÄR ATT DU STARTA VAR OCH NÄR DU VILL UNDER TÄVLINGSDAGEN OCH AVSLUTAR TÄVLINGEN INNAN TÄVLINGSTIDENS UTGÅNG

 

Alla som deltar måste fotografera sin fisk med tumstock och tävlingsnummer. Fotot skall vara tydligt och vara inskickat före klockan 16:00. Skalan på tumstocken ska vara läsbar. Detta gäller också tävlingsnumret.

 

1. DELTAGARE MED MOBILTELEFON/KAMERA MED MAILFUNKTION

Maila foto av fångad fisk till tävlingsledningen under tävlingsdagen på adressen fisk@blekingehavsoringsfestival.se

 

2. DELTAGARE som har MOBILTELEFON /KAMERA UTAN MAILFUNKTION kommer till MIEÅDALENS SFK LOKAL I KARLSHAMN FÖRE TÄVLINGSTIDENS SLUT KLOCKAN 16:00 för att avlämna foto av fångad fisk.

GODKÄNDA MINNESKORT se Kamera/minneskort nedan.

 

Bedömning av fisklängder är helt beroende av kvalitén på fotot, oklara och suddiga foton kommer ej att få deltaga i tävlingen. GÖR PROVFOTO FÖRE TÄVLINGEN så blir det lättare att få bra foto på tävlingsdagen.

 

Givetvis är den fisk du anmäler till tävlingen en fisk i god kondition och helt blank och ingen utlekt fisk. Utlekt fisk kommer att strykas av tävlingsledningen .

 

Alla foton eller fångade fiskar skall vara inlämnade till tävlingsledningen före tävlingstidens utgång.

 

Kamera/minneskort

 

Varje deltagare använder egen digitalkamera/mobilkamera. Kameran skall ha minneskort av något av följande slag: CF, MS, MS PRO, MS produo, MMC, SD, SD HC, MicroSD, TF, XD. Överföring direkt från kamera accepteras ej! Minneskortet bör bara innehålla bilder från fisket och vara i format *.jpg *.bmp *.gif *.tif eller *.png.

 

Fiskesätt

 

Spinn, mete och fluga. Spöbegränsning gäller samtliga fiskesätt. Endast 1 spö per deltagare.

 

Tävlingsklass

 

Alla tävlar i samma klass. Längsta godkända Havsöring gäller.

 

Fångstbegränsning

 

Endast 1 st havsöring per fiskare räknas in i tävlingen. Fisken måste minst uppnå en längd av 51 cm för att räknas in i tävlingen.